50Plussers

Re-Integratie

wajongblok

Outplacement

 

Jobcoaching

2espoor

wns

 

Algemeen

FlexParticipatie bv is een jong bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in onder meer het begeleiden van wajongers, het (her)plaatsen van 50 plussers en het begeleiden van tweede spoor kandidaten. FlexParticipatie zet voor deze groepen complete trajecten uit. Onze gespecialiseerde consulenten hebben veel werkervaring en tevens een groot bedrijvennetwerk opgebouwd. Dankzij hun expertise kunnen de hierboven genoemde doelgroepen meestal snel weer aan de slag.

 

 

Onze visie

FlexParticipatie bv motiveert werkzoekenden en bemiddelt bij het vinden van een arbeidsplek. Door middel van gerichte cursussen en trainingen zorgen wij dat hun posities op de arbeidsmarkt verbeterd worden. Deze vorm van coaching geeft de loopbaanontwikkeling een extra impuls, zodat duurzame relaties kunnen ontstaan. Kansen op een droombaan liggen met deze aanpak in het verschiet. Onze programma’s passen wij aan de behoefte van de werkgever aan, gericht op het gebied van activering, competentieontwikkeling, bemiddeling, plaatsing en detachering. Door vacaturegericht te bemiddelen en te (her)plaatsen verbindt FlexParticipatie werkgevers en werkzoekenden.

Onze missie

FlexParticipatie bv zoekt oplossingen voor complexe arbeidsmarktvraagstukken. Wij zetten ons in voor onder andere 50 plussers en wajongers. Onder meer door te zorgen voor duurzame plaatsing of herplaatsing op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen wij werkgevers van dienst zijn bij personeelsproblemen die door (langdurige) ziekte veroorzaakt worden. Als een functie door ziekte niet meer of tijdelijk niet uitgeoefend kan worden, kunnen wij de zorg hiervoor van de werkgever uit handen nemen. Samen met alle betrokkenen zetten wij trajecten uit om deze zogeheten tweede spoor kandidaten te (her)plaatsen.